Interim management: Få de rigtige kompetencer, når I har brug for det.

Få en midlertidig ledelse der kan træffe vigtige beslutninger

Interim management er i stigende grad populært blandt de allermest innovative virksomheder. Det er bredt anerkendt at udefrakommende kræfter, kan være med til at ryste en virksomheds strategipose og derved skabe innovative løsninger på problemstillinger der har “sat sig fast”.

Det fungerer på den måde at du står overfor en ledelsesmæssig eller strategisk problemstilling du eller din virksomhed ikke kan komme videre med. Herefter kontakter du Interim X, der gennem sit brede netværk hjælper dig med at finde lige netop den person, der kan træde ind i ledelsen på midlertidig basis og være med til at træffe de vigtige og hårde beslutninger.

Lyder det interessant? Så udfyld vores kontaktformular og vi ringer dig op til en uforpligtende samtale omkring din virksomheds behov og interim management er løsningen for dig.

Forstå hvad interim management er ved at se denne video

Interim management giver virksomheder og organisationer enestående muligheder for at blive styret sikkert gennem kritiske udviklingsfaser og samtidig kunne benytte sig af, at få en katalysator ind i ledelsesteamet……

vælg at hyre den nye leder på en midlertidig kontrakt

Virksomheden kan altid sikre det perfekte match mellem den forestående opgave og den leder, der skal stå i spidsen. Man har alle muligheder for at vælge netop det mix af faglighed og ‘personality’, som den aktuelle opgave og virksomheden fordrer. Interim-management har den store fordel, at virksomheden kan købe lige præcis den kompetence, den har brug for i en given periode.

Til mange lederjobs ansættes personer, der udelukkende har en teoretisk baggrund. De er dygtige og har ofte en betydelig faglig ballast, men de mangler erfaring og har aldrig skabt resultater gennem andre. Nogle opdager hurtigt, at de mål, som de havde sat sig, er svære at nå: Det svinger ikke, resultaterne udebliver og arbejdsbyrden vokser eksponentielt.

Ingen burde være i tvivl om, at den store værdi, som fodboldtrænerne M.Laudrup og M.Olsen kan tilføre, uløseligt hænger sammen med detaljeret kendskab til fodboldsporten – på samme vis er det basalt, at lederen har indgående kendskab til de processer, opgaveløsningen udgøres af. Et veludviklet ledelsesinstinkt kombineret med evnen til at anvende relevante styringsaggregater samt faglig indsigt er de tre hovedingredienser i moderne ledelse.

Det perfekte match er netop at få tilført erfaring vha. Interim Management.

Mulighederne er mange

  • I nogle virksomheder, som står over for store forandringer og krav om øget produktivitet, indgår interim-management som en del af en ekspansiv strategi.
  • Løsningen er ideel når virksomheden skal igennem en turn-around, da der er stor forskel på den ledertype, der kan få omvæltningerne til at ske, og den type, som bagefter kan drive virksomheden videre.
  • Når et nyt produkt skal introduceres eller der skal udvikles et nyt forretningsområde, så er interim management kendetegnet ved, at man hurtigt kommer i gang med opgaven, får skabt sig et overblik og når en plausibel løsning. Bagefter kan den eksisterende organisation tage over.
  • Samarbejdet med en topkvalificeret leder i en tidsbegrænset periode giver unikke muligheder for at få coached en leder eller et (leder-)team.
  • Nogle virksomheder har en størrelse, hvor ansættelsen af fx. en IT-chef på fuld tid er over-kill. Med en ‘dele-ordning’ kan man få en leder, der kan kan deltage i ledelsesmæssige opgaver, varetage ekstern kommunikation og kan forankre de relevante forretningsmæssige processer.
  • Der kan sågar også være tale om at få besat en tom stol, der af den ene eller anden grund er vakant.

Modsat en traditionel ansættelse, så skal der ikke anvendes kostbar tid ved lange ansættelsesprocedurer, psykologiske test og indkøring af ledere, der skal kunne vokse med opgaven og man behøver ikke bekymre sig om, at lederen skal ‘fodres’ for at kunne fastholdes i virksomheden – interim-manageren er voksen til opgaven fra første dag i firmaet.

Hvor lederen tidligere var den, der forvaltede ressourcer indenfor et isoleret fagområde, er det i dag langt vigtigere, at vedkommende er med til at understøtte forretningen og de forandringsprocesser, som virksomheden gennemgår.

Strategisk ledelse handler om mennesker, kapital og viden. Det er væsentligt at rådgivningen tager udgangspunkt i den nuværende situation, så der skabes et fælles afsæt for forandringer. Forudsætningen herfor er, at kommunikationen med virksomhedsledelsen foregår på lige fod, og at den bygger på indsigt og forstand på de forretningsmæssige konsekvenser.

Interim Manageren en nok ene, men ikke alene – med denne samarbejdsform får virksomheden på et splitsekund adgang til omfattende viden samt et betydeligt netværk, der spænder med stor faglig bredde.

Det er den typiske win-win situation – både virksomheden og den midlertidige leder får udbytte af samarbejdet. Den nye leder kan bidrage med alle sine erfaringer fra andre lignende forløb, pejle succeser og i tide advare om faldgruber – samtidig med at der indhøstes tilsvarende nye, som akkumuleres til gavn for senere opgaver.

Hastigheden hvormed nye produkter kan frembringes til et hungrende marked bliver udslagsgivende for virksomheders succes. Manglende evne til omkostningseffektivt at kunne tilpasse sig et marked i stadig forandring vil sikkert tvinge virksomheder i knæ.
Arbejdsmarkedet skal være meget elastisk og fleksibelt for at kunne opfylde efterspørgslen. Kravene til medarbejderne stiger tilsvarende med behov for ny viden og ændrede arbejdsvilkår.

Organisationer forandrer sig i et stadigt stigende tempo, og derfor gælder det om hurtigt, præcist og billigst muligt at have rette leder på rette sted – netop dette er interim management skabt til og deri ligger der både på kort og på langt sigt en omkostningsbesparelse for virksomheden.

Ved opgavens udløb har man friheden til at afslutte samarbejdet – så snart en topleders profil ikke matcher perfekt til virksomhedens behov, vil der objektivt set være behov for at skille sig af med vedkommende. Den følgende opgave kræver sandsynligvis en anden profil.

Tidsbegrænsningen er nemlig et væsentligt omdrejningpunkt i forbindelse med interim management – da ingen nogensinde er i tvivl om, at samarbejdet hverken skal eller bør vare i uendelighed, er det den midlertidige leders fornemmeste opgave, at sikre sin egen undværlighed ved at overdrage så meget kompetence, som overhovedet muligt.

Vores forretningsidé er hurtigt og omkostningseffektivt at matche kompetente personer og projektejere – med udgangspunkt i et ‘community’ af partnerskaber.